Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Rekrutacja klasy II-VIII

Informujemy, iż nabór do klas starszych (II-VIII), prowadzony jest przez cały rok, w zależności od wolnych miejsc.
Karta zapisu dziecka wraz z klauzulą informacyjną jest dostępna w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 33 819 18 89 lub poprzez wiadomość na adres sekretariat@sp10rejbb.pl.
Decyzję o przyjęciu ucznia do klas II-VIII każdorazowo podejmuje dyrektor szkoły.

Karta zapisu dziecka do szkoły

Oferta szkoły

Oferta szkoły