Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Dla uczniów

Microsoft Office 365 

Narzędzia Microsoft Office

Konto Office 365 oferujące dostęp m.in. do Teams i pakietu Microsoft Office online.
Pamiętaj, że wykorzystując konto szkolne należy logować się adresem e-mail   przekazanym  przez nauczyciela.

Szkolna Platforma Edukacyjna Moodle

Na Szkolnej Platformie Edukacyjnej możecie znaleźć materiały udostępnione przez nauczycieli. O szczegóły zapytaj nauczyciela przedmiotu.

Moodle grafika