Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Szkoła w Chmurze Microsoft

W naszej szkole od wielu lat korzystamy z systemów operacyjnych Microsoft oraz z pakietów biurowych Microsoft Office na lekcjach informatyki i edukacji informatycznej. Dbając o bezpieczeństwo cyfrowe naszych uczniów i pracowników od końca 2019 roku zmieniliśmy system operacyjny Windows 7 na Windows 10.

Od września 2020 roku korzystamy z usług Office 365 dla Edukacji. Nasi uczniowie i nauczyciele od początku nowego roku szkolnego poznawali nowe narzędzie tak, aby w przypadku nauczania zdalnego móc korzystać z narzędzi oferowanych w Office 365 dla Edukacji.

Podczas nauczania zdalnego, ale również stacjonarnie na lekcjach informatyki korzystamy z Teams oraz w zależności od potrzeb wynikających z zajęć z programów: Word, Excel, Power Point, One Note, Forms.

Poza zajęciami z uczniami w naszej szkole wykorzystujemy aplikacje do współpracy między nauczycielami (konferencje, wymiana doświadczeń - wspólne grupy zadaniowe).

W związku z podjętymi działaniami w kwietniu 2021 r. nasza szkoła otrzymała tytuł "Szkoły w Chmurze Microsoft".

Certyfikaty Szkoły w Chmurze Microsoft