Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia matematyczne – bezpłatne

Matematyka trudna i nudna? Na naszych zajęciach skutecznie obalamy ten mit! Zajęcia z matematyki prowadzone są indywidualnie dla każdej klasy wg planu z uwzględnieniem potrzeb danej grupy uczniów. W klasach 7 i 8 szczególną uwagę poświęcamy przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty rozwiązując zadania, a także omawiając strategie jakimi możemy się kierować przy ich wykonywaniu. Utrwalanie materiału poznanego na lekcjach, poszerzanie wiadomości i umiejętności, rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia nie tylko z kartką i długopisem! Zestawy LEGO, wykorzystywanie aplikacji, programów na tablicy interaktywnej, tabletach, zajęcia w pracowni komputerowej – tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć.
napis z klocków matematyka

 

Koło teatralne – bezpłatne

uczniowie występujący w przedstawieniu Kopciuszek

Na naszych zajęciach uczniowie przez zabawę (np.: w łamańce językowe i mimów) uczą się poprawnej dykcji i ruchu scenicznego. Dzieci przygotowują przedstawienia teatralne na podstawie znanych baśni oraz spektakle kabaretowe. Dzieci biorą również udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach recytatorskich, gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia. W zajęciach koła mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy są zainteresowani zabawą w teatr z klas 3-8.

Zajęcia z robotyki i programowania – bezpłatne

Uwielbiane przez dzieci klocki LEGO® Education wkraczają do akcji. Podczas naszych zajęć uczniowie pracują z zestawami LEGO® Education WeDo 2.0 oraz LEGO® Education SPIKE.
Uczą się myślenia algorytmicznego, rozwijają kompetencje społeczne i przygotowują się do życia w dorosłym świecie. Rozwijają umiejętności postrzegania przestrzennego oraz świetnie się bawią. Jest to również okazja do zaprezentowania swoich umiejętności konstrukcyjnych. Pracując w zespołach dwuosobowych uczą się od siebie, podglądają rozwiązania i dyskutują na temat najlepszej opcji.
Oprócz budowy modeli uczniowie tworzą właściwe programy, eksperymentują i dostosowują napisane już algorytmy do wyniku eksperymentu. Podejmują różne wyzwania wykorzystując posiadaną już wiedzę programistyczną.
Lego Education Spike

Zajęcia ogólnorozwojowe – bezpłatne

budowle z klocków na matematyce - domino matematyczne

Na zajęciach uczniowie pracują z klockami Lego MoreToMath, metodą "6 klocków" oraz z matą do kodowania. Opracowane ćwiczenia mają uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i postaw cennych w ich dalszym, dorosłym życiu.

Szachy – bezpłatne

Celem zajęć jest nauka gry w szachy w miłej atmosferze poprzez zabawę w młodym wieku szkolnym. Gra w szachy wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. Najmłodsi w grze dostrzegają przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się doskonalą swoje umysły. Gra w szachy wyzwala i pobudza aktywność twórczą, rozwija pamięć, uwagę, zdolności logicznego myślenia i inteligencję, uczy konsekwencji i wytrwałości w działaniu, wyrabia poczucie ładu, porządku i etyki, uczy radzenia sobie w sytuacjach pokonanego, jak również zdrowej rywalizacji. Zajęcia organizujemy dla klas od 0 do 8.

figury szachowe

Koło plastyczne – bezpłatne

kwiaty z papieru

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie ucznia w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod i form dziecko ma poznać otaczający je świat wszystkimi zmysłami, pobudzić swoją wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów. Istotą spotkań jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych uczniów oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.

Koło sportowe – bezpłatne

Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu u dzieci w wieku szkolnym, chcemy w nich zaszczepić potrzebę uprawiania sportów. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i przeznaczone dla uczniów klas 4 – 8.

widok sali gimnastycznej

Gimnastyka korekcyjna – zajęcia bezpłatne

sala do gimnastyki korekcyjnej

Gimnastyka korekcyjna to zajęcia, podczas których wykonywane są specjalne zestawy ćwiczeń. Taka aktywność ma na celu zarówno profilaktykę, jak i korekcję wad postawy. Prowadzi do zwiększenia siły mięśniowej oraz wydolności organizmu. Jej celem jest również kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej przeznaczone są dla dzieci klas1-3 z wadami postawy. Podczas ćwiczeń jest czas na zabawę oraz na pracę nad prawidłową sylwetką.