Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marta Czauderna

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

mgr Ilona Beck

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Anna Bożek

mgr Marzena Jackowska

mgr Maria Laszczak

mgr Magdalena Tarczewska-Miodońska

JĘZYK POLSKI

mgr Agnieszka Brach

mgr Magdalena Dereń

mgr Marlena Mizia

mgr Joanna Pisarska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Marlena Mizia

mgr Małgorzata Rutkowska-Telepnev

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Ilona Kowalczyk

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Anna Ryszka

MATEMATYKA

mgr Anna Łaszczak

mgr Justyna Migdał

BIOLOGIA

mgr Monika Bernacka

CHEMIA

mgr Dawid Bartoszek

FIZYKA

mgr inż. Katarzyna Koczwara

PRZYRODA, GEOGRAFIA

mgr Sylwia Jabłońska

INFORMATYKA

mgr Justyna Migdał

mgr Jolanta Zuziak

PLASTYKA

mgr Alina Górska

MUZYKA

dr Kamil Wilk

TECHNIKA

mgr Tomasz Bartelmus

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Sławomir Błachut

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Jan Bal

mgr Mirosław Drużbacki

mgr Sylwia Jabłońska

RELIGIA

mgr Małgorzata Biernat

ks. dr Wiesław Greń

mgr Jolanta Zuziak

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Marta Czauderna

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Ewa Kozieł

PEDAGOG, PEDAGOG SPECJALNY

mgr Ewa Kozieł

PSYCHOLOG

mgr Natalia Barycza-Butor

mgr Anna Patykiewicz 

LOGOPEDA

mgr Maria Laszczak

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Anton Dragomiletskii

dr Jolanta Greń

mgr Jakub Fic

mgr Paulina Wróblewska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

mgr Józefina Buniak

mgr Marcelina Gaszek

mgr Alina Górska

dr Maryna Kyryliuk

lic. Roksana Laszczak

BIBLIOTEKARZ

mgr Ilona Kowalczyk