Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły: dr Jolanta Greń 

 • mgr Jan Bal – wychowanie fizyczne
 • mgr Tomasz Bartelmus – technika
 • mgr Dawid Bartoszek – chemia
 • mgr Natalia Barycza-Butor – psycholog
 • mgr Ilona Beck – oddział przedszkolny
 • mgr Monika Bernacka – biologia
 • mgr Małgorzata Biernat – religia
 • mgr Anna Bożek – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a
 • mgr Agnieszka Brach – język polski, wychowawca klasy 5b
 • mgr Józefina Buniak – świetlica
 • mgr Marta Czauderna – doradztwo zawodowe
 • mgr Magdalena Dereń – język polski, wychowawca klasy 4
 • mgr Anton Dragomiletskii – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowawca klasy 6
 • mgr Mirosław Drużbacki – wychowanie fizyczne
 • mgr Jakub Fic – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 • mgr Marcelina Gaszek – świetlica
 • mgr Alina Górska – plastyka, świetlica
 • mgr Sylwia Jabłońska – przyroda, geografia, wychowanie fizyczne
 • mgr Marzena Jackowska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 1
 • mgr Ilona Kowalczyk – język niemiecki, bibliotekarka
 • mgr Ewa Kozieł – pedagog, pedagog specjalny, wychowanie do życia w rodzinie
 • dr Maryna Kyryliuk – matematyka, fizyka
 • mgr Maria Laszczak – edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca klasy 3
 • mgr Paweł Marszałek – edukacja dla bezpieczeństwa 
 • mgr Monika Mickiewicz – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 • mgr Justyna Migdał – matematyka, informatyka
 • mgr Marlena Mizia – język angielski, język polski, wychowawca klasy 8
 • mgr Małgorzata Rutkowska-Telepnev – język angielski, wychowawca klasy 7
 • mgr Anna Ryszka – historia, wiedza o społeczeństwie
 • ks. mgr Marcin Sandok – religia 
 • Julia Szarfenberg-Czesak – biologia
 • mgr Magdalena Tarczewska-Miodońska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy 2a
 • mgr Andrzej Telepnev – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 • mgr Agnieszka Wągroda – świetlica 
 • dr Kamil Wilk – muzyka, rytmika 
 • mgr Paulina Wróblewska – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 • mgr Jolanta Zuziak – informatyka, religia, wychowawca klasy 5a