Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 4 a » 4 b » 5 a » 6 a » 7 a » 8 a » 8 b

Plany różnych dzienników

» 1a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 1b - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 2 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » 3 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » oddział przedszkolny - dziennik edukacji przedszkolnej

Klasa 4 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 Plastyka
4 a - Górska A. (28)
Wychowanie fizyczne
4 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Matematyka
4 a - Łaszczak A. (28)
Przyroda
4 a - Jabłońska S. (28)
2 08:55-09:40 Matematyka
4 a - Łaszczak A. (28)
Religia
4 a - Zuziak J. (28)
Religia
4 a - Zuziak J. (28)
Matematyka
4 a - Łaszczak A. (28)
Matematyka
4 a - Łaszczak A. (28)
3 09:50-10:35 J.polski
4 a - Brach A. (28)
J.angielski
4 a - Rutkowska-Telepnev M. (28)
Wychowanie fizyczne
4 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Wychowanie fizyczne
4 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Zajęcia z wychowawcą
4 a - Zuziak J. (28)
4 10:45-11:30 J.angielski
4 a - Rutkowska-Telepnev M. (28)
Technika
4 a - Bartelmus T. (28)
J.polski
4 a - Brach A. (28)
Wychowanie fizyczne
4 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
J.polski
4 a - Brach A. (28)
5 11:40-12:25 Historia
4 a - Ryszka A. (28)
J.polski
4 a - Brach A. (28)
Przyroda
4 a - Jabłońska S. (28)
J.polski
4 a - Brach A. (28)
J.angielski
4 a - Rutkowska-Telepnev M. (28)
6 12:35-13:20 Informatyka
4 ab.inf - Zuziak J. (16)
Informatyka
4 a inf - Zuziak J. (16)
Muzyka
4 a - Wilk K. (23)
7 13:30-14:15
8 14:25-15:10
9 15:20-16:05

Klasa 4 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 Matematyka
4 b - Łaszczak A. (11)
J.polski
4 b - Brach A. (11)
Matematyka
4 b - Łaszczak A. (11)
Matematyka
4 b - Łaszczak A. (11)
2 08:55-09:40 Plastyka
4 b - Górska A. (11)
J.angielski
4 b - Mizia M. (11)
Matematyka
4 b - Łaszczak A. (11)
Wychowanie fizyczne
4 b - Jabłońska S. (gimnastyczna)
Wychowanie fizyczne
4 b - Jabłońska S. (gimnastyczna)
3 09:50-10:35 Historia
4 b - Ryszka A. (11)
Zajęcia z wychowawcą
4 b - Brach A. (11)
Przyroda
4 b - Jabłońska S. (11)
J.angielski
4 b - Mizia M. (11)
Przyroda
4 b - Jabłońska S. (11)
4 10:45-11:30 Religia
4 b - Zuziak J. (11)
J.polski
4 b - Brach A. (11)
J.angielski
4 b - Mizia M. (11)
J.polski
4 b - Brach A. (11)
Muzyka
4 b - Wilk K. (23)
5 11:40-12:25 J.polski
4 b - Brach A. (11)
Wychowanie fizyczne
4 b - Jabłońska S. (gimnastyczna)
Informatyka
4 b.inf - Migdał J. (16)
Religia
4 b - Zuziak J. (11)
J.polski
4 b - Brach A. (11)
6 12:35-13:20 Informatyka
4 ab.inf - Zuziak J. (16)
Wychowanie fizyczne
4 b - Jabłońska S. (gimnastyczna)
7 13:30-14:15 Technika
4 b - Bartelmus T. (11)
8 14:25-15:10
9 15:20-16:05

Klasa 5 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 J.polski
5 a - Mizia M. (18)
J.polski
5 a - Mizia M. (18)
Plastyka
5 a - Górska A. (18)
Zajęcia z wychowawcą
5 a - Dragomiletskii A. (18)
2 08:55-09:40 Matematyka
5 a - Migdał J. (18)
Matematyka
5 a - Migdał J. (18)
J.angielski
5 a - Mizia M. (18)
Informatyka
5 inf.2 - Zuziak J. (16)
Religia
5 a - Zuziak J. (18)
3 09:50-10:35 J.angielski
5 a - Mizia M. (18)
Biologia
5 a - Masny M. (18)
J.polski
5 a - Mizia M. (18)
Matematyka
5 a - Migdał J. (18)
Matematyka
5 a - Migdał J. (18)
4 10:45-11:30 Historia
5 a - Ryszka A. (18)
Religia
5 a - Zuziak J. (18)
Geografia
5 a - Jabłońska S. (18)
J.angielski
5 a - Mizia M. (18)
J.polski
5 a - Mizia M. (18)
5 11:40-12:25 Informatyka
5 inf.1 - Zuziak J. (16)
Technika
5 a - Bartelmus T. (18)
Wychowanie fizyczne
5 a - Bal J. (gimnastyczna)
Historia
5 a - Ryszka A. (18)
Wychowanie fizyczne
5 a - Bal J. (gimnastyczna)
6 12:35-13:20 Wychowanie fizyczne
5 a - Bal J. (gimnastyczna)
J.polski
5 a - Mizia M. (18)
Wychowanie fizyczne
5 a - Bal J. (gimnastyczna)
7 13:30-14:15 Muzyka
5 a - Wilk K. (23)
8 14:25-15:10
9 15:20-16:05

Klasa 6 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 J.polski
6 a - Pisarska J. (15)
Plastyka
6 a - Górska A. (15)
J.polski
6 a - Pisarska J. (15)
J.polski
6 a - Pisarska J. (15)
Wychowanie do życia w rodzinie
6 a - Kozieł E. (15)
2 08:55-09:40 Religia
6 a - Zuziak J. (15)
Wychowanie fizyczne
6 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
J.polski
6 a - Pisarska J. (15)
Historia
6 a - Ryszka A. (15)
J.polski
6 a - Pisarska J. (15)
3 09:50-10:35 J.angielski
6 a - Rutkowska-Telepnev M. (15)
Geografia
6 a - Jabłońska S. (15)
J.angielski
6 a - Rutkowska-Telepnev M. (15)
J.angielski
6 a - Rutkowska-Telepnev M. (15)
Muzyka
6 a - Wilk K. (23)
4 10:45-11:30 Matematyka
6 a - Migdał J. (15)
Biologia
6 a - Masny M. (15)
Matematyka
6 a - Migdał J. (15)
Religia
6 a - Zuziak J. (15)
Zajęcia z wychowawcą
6 a - Rutkowska-Telepnev M. (15)
5 11:40-12:25 Wychowanie fizyczne
6 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Matematyka
6 a - Migdał J. (15)
Historia
6 a - Ryszka A. (15)
Wychowanie fizyczne
6 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Matematyka
6 a - Migdał J. (15)
6 12:35-13:20 Wychowanie fizyczne
6 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Technika
6 a - Bartelmus T. (15)
Informatyka
6 inf.1 - Zuziak J. (16)
Wychowanie fizyczne
6 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Informatyka
6 inf.2 - Zuziak J. (16)
7 13:30-14:15
8 14:25-15:10
9 15:20-16:05

Klasa 7 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 J.polski
7 a - Brach A. (10)
Fizyka
7 a - Koczwara K. (10)
J.angielski
7 a - Mizia M. (10)
matematyka d.
7 a - Migdał J. (10)
J.polski
7 a - Brach A. (10)
2 08:55-09:40 J.angielski
7 a - Mizia M. (10)
J.polski
7 a - Brach A. (10)
Plastyka
7 a - Górska A. (10)
J.polski
7 a - Brach A. (10)
J.polski
7 a - Brach A. (10)
3 09:50-10:35 Fizyka
7 a - Koczwara K. (10)
Religia
7 a - Zuziak J. (10)
Matematyka
7 a - Migdał J. (10)
Geografia
7 a - Jabłońska S. (10)
Chemia
7 a - Bartoszek D. (10)
4 10:45-11:30 J. niemiecki
7 a - Kowalczyk I. (10)
J.angielski
7 a - Mizia M. (10)
Wychowanie fizyczne
7 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Historia
7 a - Ryszka A. (10)
Informatyka
7 a - Zuziak J. (16)
5 11:40-12:25 Matematyka
7 a - Migdał J. (10)
Biologia
7 a - Masny M. (10)
Religia
7 a - Zuziak J. (10)
Matematyka
7 a - Migdał J. (10)
Zajęcia z wychowawcą
7 a - Mizia M. (10)
6 12:35-13:20 Wychowanie do życia w rodzinie
7 a - Kozieł E. (10)
Matematyka
7 a - Migdał J. (10)
Biologia
7 a - Masny M. (10)
Chemia
7 a - Bartoszek D. (10)
Geografia
7 a - Jabłońska S. (10)
7 13:30-14:15 Doradztwo zawodowe
7 a - Czauderna M. (10) Lekcja zapisana dla dni: 2022-10-10,
J. niemiecki
7 a - Kowalczyk I. (10)
Historia
7 a - Ryszka A. (10)
Wychowanie fizyczne
7 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Wychowanie fizyczne
7 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
8 14:25-15:10 Muzyka
7 a - Wilk K. (23)
Wychowanie fizyczne
7 a - Drużbacki M. (gimnastyczna)
9 15:20-16:05

Klasa 8 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 Informatyka
8 ab.inf - Migdał J. (16)
J.polski
8 a - Pisarska J. (14)
Wychowanie fizyczne
8 wf-chłopcy - Drużbacki M. (hala sportowa)
Wychowanie fizyczne
8 wf-dziewczynki - Jabłońska S. (gimnastyczna)
Informatyka
8 a.inf - Zuziak J. (16)
J.polski
8 a - Pisarska J. (14)
2 08:55-09:40 J.polski
8 a - Pisarska J. (14)
J.polski
8 a - Pisarska J. (14)
Wychowanie fizyczne
8 wf-chłopcy - Drużbacki M. (hala sportowa)
Wychowanie fizyczne
8 wf-dziewczynki - Jabłońska S. (gimnastyczna)
J.polski
8 a - Pisarska J. (14)
Chemia
8 a - Bartoszek D. (14)
3 09:50-10:35 Religia
8 a - Zuziak J. (14)
Fizyka
8 a - Koczwara K. (14)
Historia
8 a - Ryszka A. (14)
Historia
8 a - Ryszka A. (14)
J.angielski
8 a - Rutkowska-Telepnev M. (14)
4 10:45-11:30 Fizyka
8 a - Koczwara K. (14)
Geografia
8 a - Jabłońska S. (14)
Religia
8 a - Zuziak J. (14)
Matematyka
8 a - Migdał J. (14)
Matematyka
8 a - Migdał J. (14)
5 11:40-12:25 J.angielski
8 a - Rutkowska-Telepnev M. (14)
Wiedza o społeczeństwie
8 a - Ryszka A. (14)
Biologia
8 a - Masny M. (14)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 a - Błachut S. (14)
Wiedza o społeczeństwie
8 a - Ryszka A. (14)
6 12:35-13:20 Matematyka
8 a - Migdał J. (14)
J. niemiecki
8 a - Kowalczyk I. (14)
Matematyka
8 a - Migdał J. (14)
J.angielski
8 a - Rutkowska-Telepnev M. (14)
Zajęcia z wychowawcą
8 a - Ryszka A. (14)
7 13:30-14:15 Wychowanie fizyczne
8 wf-chłopcy - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Wychowanie fizyczne
8 wf-dziewczynki - Jabłońska S. (hala sportowa)
J. niemiecki
8 a - Kowalczyk I. (14)
Chemia
8 a - Bartoszek D. (14)
Wychowanie do życia w rodzinie
8 a - Kozieł E. (14) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-09, 2022-09-16, 2022-09-23, 2022-09-30, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-10-28, 2022-11-04, 2022-11-11, 2022-11-18, 2022-11-25, 2022-12-02, 2022-12-09, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-03, 2023-02-10, 2023-02-17,
8 14:25-15:10 Wychowanie fizyczne
8 wf-chłopcy - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Wychowanie fizyczne
8 wf-dziewczynki - Jabłońska S. (hala sportowa)
Doradztwo zawodowe
8 a - Czauderna M. (14) Lekcja zapisana dla dni: 2022-10-21,
9 15:20-16:05

Klasa 8 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 Informatyka
8 ab.inf - Migdał J. (16)
J.polski
8 b - Brach A. (17)
Wychowanie fizyczne
8 wf-chłopcy - Drużbacki M. (hala sportowa)
Wychowanie fizyczne
8 wf-dziewczynki - Jabłońska S. (gimnastyczna)
J.polski
8 b - Brach A. (17)
Chemia
8 b - Bartoszek D. (17)
2 08:55-09:40 Fizyka
8 b - Koczwara K. (17)
Fizyka
8 b - Koczwara K. (17)
Wychowanie fizyczne
8 wf-chłopcy - Drużbacki M. (hala sportowa)
Wychowanie fizyczne
8 wf-dziewczynki - Jabłońska S. (gimnastyczna)
Matematyka
8 b - Migdał J. (17)
Matematyka
8 b - Migdał J. (17)
3 09:50-10:35 Matematyka
8 b - Migdał J. (17)
Matematyka
8 b - Migdał J. (17)
J.polski
8 b - Brach A. (17)
J. niemiecki
8 b - Kowalczyk I. (17)
J.polski
8 b - Brach A. (17)
4 10:45-11:30 J.polski
8 b - Brach A. (17)
Wiedza o społeczeństwie
8 b - Ryszka A. (17)
Biologia
8 b - Masny M. (17)
J.angielski
8 b - Rutkowska-Telepnev M. (17)
Historia
8 b - Ryszka A. (17)
5 11:40-12:25 J. niemiecki
8 b - Kowalczyk I. (17)
Religia
8 b - Zuziak J. (17)
J.angielski
8 b - Rutkowska-Telepnev M. (17)
Chemia
8 b - Bartoszek D. (17)
Geografia
8 b - Jabłońska S. (17)
6 12:35-13:20 Historia
8 b - Ryszka A. (17)
J.angielski
8 b - Rutkowska-Telepnev M. (17)
Wiedza o społeczeństwie
8 b - Ryszka A. (17)
Edukacja dla bezpieczeństwa
8 b - Błachut S. (17)
Zajęcia z wychowawcą
8 b - Migdał J. (17)
7 13:30-14:15 Wychowanie fizyczne
8 wf-chłopcy - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Wychowanie fizyczne
8 wf-dziewczynki - Jabłońska S. (hala sportowa)
Informatyka
8 b.inf - Migdał J. (16)
Religia
8 b - Zuziak J. (17)
8 14:25-15:10 Wychowanie fizyczne
8 wf-chłopcy - Drużbacki M. (gimnastyczna)
Wychowanie fizyczne
8 wf-dziewczynki - Jabłońska S. (hala sportowa)
Doradztwo zawodowe
8 b - Czauderna M. (17) Lekcja zapisana dla dni: 2022-10-11,
Wychowanie do życia w rodzinie
8 b - Kozieł E. (17)
9 15:20-16:05

Dziennik 1a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
J.angielski
Rutkowska-Telepnev M. (27)
08:55-09:40
Edukacja wczesnoszkolna
Tarczewska-Miodońska M. (27)
09:50-10:35
Wychowanie fizyczne
Tarczewska-Miodońska M. (gimnastyczna)
10:45-11:30
Edukacja wczesnoszkolna
Tarczewska-Miodońska M. (27)
08:00-10:35
Edukacja wczesnoszkolna
Tarczewska-Miodońska M. (27)
10:45-11:30
Wychowanie fizyczne
Tarczewska-Miodońska M. (sala zabaw)
11:40-12:25
J.angielski
Rutkowska-Telepnev M. (27)
08:00-09:40
Edukacja wczesnoszkolna
Tarczewska-Miodońska M. (27)
09:50-10:35
edukacja informatyczna
Tarczewska-Miodońska M. (16)
10:45-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Tarczewska-Miodońska M. (27)
08:00-08:45
Edukacja wczesnoszkolna
Tarczewska-Miodońska M. (27)
08:55-09:40
Religia
Biernat M. (27)
09:50-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Tarczewska-Miodońska M. (27)
08:00-08:45
rytmika
Wilk K. (23)
08:55-09:40
Religia
Biernat M. (27)
09:50-10:35
Wychowanie fizyczne
Tarczewska-Miodońska M. (gimnastyczna)
10:45-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Tarczewska-Miodońska M. (27)

Dziennik 1b - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
Wychowanie fizyczne
Bożek A. (gimnastyczna)
08:55-11:30
Edukacja wczesnoszkolna
Bożek A. (25)
11:40-12:25
J.angielski
Mizia M. (25)
08:00-10:35
Edukacja wczesnoszkolna
Bożek A. (25)
10:45-11:30
Wychowanie fizyczne
Bożek A. (gimnastyczna)
11:40-12:25
J.angielski
Mizia M. (25)
08:00-08:45
Wychowanie fizyczne
Bożek A. (sala zabaw)
08:55-09:40
edukacja informatyczna
Bożek A. (16)
09:50-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Bożek A. (25)
08:00-09:40
Edukacja wczesnoszkolna
Bożek A. (25)
09:50-10:35
Religia
Biernat M. (25)
10:45-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Bożek A. (25)
08:55-09:40
rytmika
Wilk K. (23)
09:50-10:35
Religia
Biernat M. (25)
10:45-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Bożek A. (25)

Dziennik 2 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:55-09:40
J.angielski
Rutkowska-Telepnev M. (26)
09:50-10:35
Edukacja wczesnoszkolna
Laszczak M. (24)
10:45-11:30
Wychowanie fizyczne
Laszczak M. (gimnastyczna)
11:40-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Laszczak M. (24)
08:00-08:45
J.angielski
Rutkowska-Telepnev M. (26)
08:55-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Laszczak M. (24)
08:00-10:35
Edukacja wczesnoszkolna
Laszczak M. (24)
10:45-11:30
edukacja informatyczna
Laszczak M. (16)
11:40-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Laszczak M. (24)
08:00-08:45
Wychowanie fizyczne
Laszczak M. (gimnastyczna)
08:55-10:35
Edukacja wczesnoszkolna
Laszczak M. (24)
10:45-11:30
Religia
Biernat M. (24)
11:40-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Laszczak M. (24)
12:35-13:20
rytmika
Wilk K. (23)
08:00-08:45
Wychowanie fizyczne
Laszczak M. (gimnastyczna)
08:55-10:35
Edukacja wczesnoszkolna
Laszczak M. (24)
10:45-11:30
Religia
Biernat M. (24)

Dziennik 3 a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:55-09:40
Wychowanie fizyczne
Jackowska M. (gimnastyczna)
09:50-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Jackowska M. (26)
08:00-09:40
Edukacja wczesnoszkolna
Jackowska M. (26)
09:50-10:35
Wychowanie fizyczne
Jackowska M. (gimnastyczna)
10:45-11:30
J.angielski
Rutkowska-Telepnev M. (26)
11:40-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Jackowska M. (26)
08:00-08:45
edukacja informatyczna
Jackowska M. (16)
08:55-10:35
Edukacja wczesnoszkolna
Jackowska M. (26)
10:45-11:30
J.angielski
Rutkowska-Telepnev M. (26)
11:40-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Jackowska M. (26)
08:00-08:45
Religia
Greń W. (26)
08:55-12:25
Edukacja wczesnoszkolna
Jackowska M. (26)
08:00-08:45
Religia
Greń W. (26)
08:55-10:35
Edukacja wczesnoszkolna
Jackowska M. (26)
10:45-11:30
Wychowanie fizyczne
Jackowska M. (gimnastyczna)
11:40-12:25
rytmika
Wilk K. (23)

Dziennik oddział przedszkolny - dziennik edukacji przedszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:15-11:00
Edukacja przedszkolna
Beck I. (5)
11:00-11:30
J.angielski
Mizia M. (5)
11:30-13:15
Edukacja przedszkolna
Beck I. (5)
08:15-13:15
Edukacja przedszkolna
Beck I. (5)
08:15-12:00
Edukacja przedszkolna
Beck I. (5)
12:00-12:30
J.angielski
Mizia M. (5)
12:30-13:15
Edukacja przedszkolna
Beck I. (5)
08:15-08:45
Religia
Biernat M. (5)
08:45-13:45
Edukacja przedszkolna
Beck I. (5)
08:15-08:45
Religia
Biernat M. (5)
08:45-13:45
Edukacja przedszkolna
Beck I. (5)