Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej

Egzamin ósmoklasisty

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 w tym opis przebiegu egzaminu. W dokumencie zostały zamieszczone odnośniki do stron internetowych, z których korzystano przy tworzeniu materiałów oraz zawierających dodatkowe informacje. 

Przygotowania do egzaminu

Poza lekcjami przedmiotowymi i dodatkowymi zajęciami w szkole zgodnie z planem dla każdej klasy 8 proponujemy skorzystać z materiałów online: